Usługi Rzeczoznawcze

Ocena stanu technicznego pojazdu lub zespołu

Opinia obejmuje sporządzenie dokładnego opisu
stanu technicznego poszczególnych zespołów pojazdu lub wybranego niesprawnego zespołu, na dzień przeprowadzenia badań, na podstawie oględzin pojazdu. Przed opisem wykonywane są niezbędne pomiary, jazda próbna, a w razie potrzeby badania w stacji kontroli pojazdów lub Autoryzowanym warsztacie. Sporządzana opinia określa rozmiar i zakres niesprawności poszczególnych zespołów oraz ewentualne przyczyny powstania niesprawności lub uszkodzeń tych zespołów. Opis stanu technicznego pojazdu jest przydatny do oceny rozmiaru zużycia eksploatacyjnego samochodu, lub do określenia przyczyny uszkodzenia pojazdu (np. w okresie gwarancji, po źle wykonanej naprawie itp.). Jest także niezbędny do ustalenia bezpośredniej przyczyny wystąpienia awarii technicznej.

Określenie wartości rynkowej pojazdu


Po zidentyfikowaniu i ustaleniu stanu technicznego pojazdu, rzeczoznawca, przy użyciu katalogów i programów komputerowych określa, wartość rynkową pojazdu. Najlepiej jeśli wyceniający ustala stan techniczny pojazdu bezpośrednio przed wyceną na podstawie przeprowadzenia oględzin pojazdu. Badanie takie, dzięki wykorzystaniu elektronicznych przyrządów do badania grubości powłok lakierowych, pozwala na ocenę zakresu i jakości wykonywanych wcześniej napraw blacharskich      i lakierniczych i ich wpływu na wartość pojazdu. Możliwe jest także ustalenie wartości na podstawie opisów stanu technicznego, przekazanych rzeczoznawcy w aktach sądowych lub ubezpieczeniowych. Proces wyceny pojazdu rzeczoznawcy przeprowadzają w zgodności z Instrukcjami obowiązującymi w Stowarzyszeniu. Z reguły rzeczoznawcy Stowarzyszenia dokumentują wycenę samochodu sprawnego lub uszkodzonego wydrukami opinii z Komputerowego Systemu INFO EKSPERT.

Ustalenie zakresu uszkodzeń pojazdu


Po uszkodzeniu pojazdu w kolizji lub wypadku, niezbędne jest wskazanie elementów i części pojazdu wymagających naprawy i wymiany oraz wskazanie technologii przywrócenia pojazdu do stanu, w jakim był na chwilę przed kolizją lub wypadkiem. Opinie takie dodatkowo zawierają elektroniczną dokumentację fotograficzną, obejmującą wszystkie strefy deformacji lub uszkodzeń, cechy identyfikacyjne pojazdu oraz zdjęcia całego pojazdu. Opinie zapewniają dokładną i obszerną dokumentację stanu pojazdu po kolizji, szczególnie przydatną w procesie dochodzenia odszkodowania lub roszczeń za powstałe szkody komunikacyjne.