Ocena stanu technicznego pojazdu i zespołów
Opinia obejmuje sporządzenie dokładnego opisu stanu technicznego poszczególnych zespołów pojazdu lub wybranego niesprawnego zespołu, na dzień przeprowadzenia badań, na podstawie oględzin pojazdu. Przed opisem wykonywane są niezbędne pomiary, jazda próbna, a w razie potrzeby badania w stacji kontroli pojazdów lub Autoryzowanym warsztacie. Sporządzana opinia określa rozmiar i zakres niesprawności poszczególnych zespołów oraz ewentualne przyczyny powstania niesprawności lub uszkodzeń tych zespołów. Opis stanu technicznego pojazdu jest przydatny do oceny rozmiaru zużycia eksploatacyjnego samochodu, lub do określenia przyczyny uszkodzenia pojazdu (np. w
okresie gwarancji, po źle wykonanej naprawie itp.). Jest także niezbędny
do ustalenia bezpośredniej przyczyny wystąpienia awarii technicznej.