Ustalenie zakresu uszkodzeń

Po uszkodzeniu pojazdu w kolizji lub wypadku, niezbędne jest wskazanie elementów i części pojazdu wymagających naprawy i wymiany oraz wskazanie technologii przywrócenia pojazdu do stanu, w jakim był na chwilę przed kolizją lub wypadkiem. Opinie takie dodatkowo zawierają elektroniczną dokumentację fotograficzną, obejmującą wszystkie strefy deformacji lub uszkodzeń, cechy identyfikacyjne pojazdu oraz zdjęcia całego pojazdu. Opinie zapewniają dokładną i obszerną dokumentację stanu pojazdu po kolizji, szczególnie przydatną w procesie dochodzenia odszkodowania lub roszczeń za powstałe szkody komunikacyjne.