Wycena wartości rynkowej pojazdu

Po zidentyfikowaniu i ustaleniu stanu technicznego pojazdu, rzeczoznawca, przy użyciu katalogów i programów komputerowych określa, wartość rynkową pojazdu. Najlepiej jeśli wyceniający ustala stan techniczny pojazdu bezpośrednio przed wyceną na podstawie przeprowadzenia oględzin pojazdu. Badanie takie, dzięki wykorzystaniu elektronicznych przyrządów do badania grubości powłok lakierowych, pozwala na ocenę zakresu i jakości wykonywanych wcześniej napraw blacharskich     i lakierniczych i ich wpływu na wartość pojazdu. Możliwe jest także ustalenie wartości na podstawie opisów stanu technicznego, przekazanych rzeczoznawcy w aktach sądowych lub ubezpieczeniowych. Proces wyceny pojazdu rzeczoznawcy przeprowadzają w zgodności z Instrukcjami obowiązującymi w Stowarzyszeniu. Z reguły rzeczoznawcy Stowarzyszenia dokumentują wycenę samochodu sprawnego lub uszkodzonego wydrukami opinii z Komputerowego Systemu INFO EKSPERT.