Ustalenie danych technicznych i identyfikacyjnych pojazdu

Na podstawie oględzin pojazdu i analizy jego cech identyfikacyjnych w świetle danych producenta, możliwe jest dokładne ustalenie lub weryfikacja parametrów technicznych pojazdu, niezbędnych do dokonania zapisów w dowodach rejestracyjnych lub książkach pojazdów. Opinie takie mogą obejmować ustalenie rzeczywistego roku produkcji pojazdu.

 

Historia VIN

VIN (ang. Vehicle Identification Number) – numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta]. Przed 1981 nie było zaakceptowanego standardu określającego ten numer i producenci stosowali dla niego różne formaty. Współczesny numer VIN składa się z 17 znaków – cyfr i liter z wyłączeniem liter I, O oraz Q.